ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamine koos ASD-ga

ASD ehk ÜRO säästva arengu eesmärkide toetamise ühing on rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon, mis toetab ÜRO säästva arengu eesmärkide levikut ja ESG (keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistavade) rakendamist ettevõtete, avalike asutuste ja valitsusasutuste seas. ASD on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu spetsiaalne nõuandev organ ning ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) vaatleja. 2011. aastal asutatud ettevõtte peakorter asub Soulis ja Euroopa kontor Tallinnas.

ASD-l on partnerlus üle 50 globaalse ettevõttega, kellega tehakse koostööd, et edendada säästva arengu eesmärke ja tutvustada säästva majandamise mudelite parimaid tavasid. ASD annab ettevõtetele ka konkreetseid juhiseid jätkusuutliku ettevõtluse laiendamiseks, sealhulgas kliimamuutuste, netonullheite ja rohepöörde valdkondades.

Lisaks tegutseb ASD sillana, mis ühendab era- ja avalikku sektorit ning julgustab nende osalemist ja partnerlust säästva arengu eesmärkides ja ESG-ga seotud tegevustes. ASD on Korea Vabariigi Rahvusassamblee ESG avaliku ja erasektori poliitika foorumi sekretariaat ning loob ruumi, kus poliitikud ja äriliidrid saavad kokku, et arutada poliitilisi ettepanekuid jätkusuutlikuma ühiskonna loomiseks.

Sel nädalal osaleb ettevõte NEXPO Tallinnas ning tutvustab NEXPO külastajatele ja teistele eksponentidele oma parimaid jätkusuutlikkuse tavasid ja algatusi. Palusime ASD-l täpsustada oma tegevust jätkusuutlikuma tuleviku suunas ning anda teistele ettevõtetele nõuandeid, kuidas luua eetiline ja kliimasõbralik ärimudel.

Kliimaga seotud eesmärke on kõige raskem püüda

Kui küsida, millised on kõige keerulisemad ÜRO säästva arengu eesmärgid, mida 2030. aastaks saavutada, toob ASD aseesindaja Hyeyoung Kangvälja kliimameetmed, mis on säästva arengu eesmärkide 17-st eesmärgist 13. eesmärk. "Kuigi kliimamuutused on üks kõige pakilisemaid ja olulisemaid küsimusi kliimasoojenemise ajastul, on uskumatult raske tuua riike ja mitut sidusrühma kokku, et probleemi lahendada. Selleks, et piirata globaalset soojenemist alla 1,5 kraadi Celsiuse järgi ja vältida kliimamuutuste halvimaid tagajärgi, nõuab teadus, et kasvuhoonegaaside heitkogused peavad kiiresti saavutama tipptaseme ja vähenema 2050. aastaks netonullini. Kuid vastupidiselt kiireloomulisusele seisavad struktuurimuutused ja üleminek süsinikuvabale ühiskonnale silmitsi mitmete takistustega,” sõnab Kang.

Üheks peamiseks põhjuseks võib olla sünergilise partnerluse puudumine eesmärkide saavutamiseks. Ei avalik ega erasektor üksi ei suuda säästva arengu eesmärke saavutada. Kliimamuutuste kahjulikud mõjud mõjutavad kõiki, seega on kliimamuutuste vastu võitlemisel väga oluline tugevdada mitut sidusrühma hõlmavat partnerlust, mis omakorda hõlmab valitsusi, seadusandjaid, ettevõtteid ja kodanikuühiskonda.

Rohepöörde edendamine rahvusvaheliste ettevõtete toetamise kaudu

ASD toetab ja korraldab ühiseid projekte ja algatusi ettevõtetega, kes keskenduvad säästva arengu eesmärkide ja ESGde rakendamise kiirendamisele ja edendamisele äritegevuses ning pakub ettevõtetele professionaalset nõustamist ülemaailmsete ESG-eeskirjade osas.

“Alates iduettevõtetest kuni globaalsete ettevõteteni nagu KT Corporation, SK Hynix ja Intel, teeme koostööd ettevõtetega, mis tegutsevad mitmesugustes tööstusharudes, sealhulgas veelahenduste ettevõtted nagu BKT ja tehnoloogiettevõtted nagu Uniquest Corporation. Avalik-õiguslikud asutused nagu Korea East-West Power ja Korea Real Estate Board on samuti meie partnerid,” täpsustab Kang.

ASD otsib pidevalt võimalusi, kuidas laiendada jätkusuutlikkust oma partnerettevõtete ärijuhtimises hoolimata nende suurusest või sektorist ning tutvustada parimaid tavasid nii ÜROle kui üleilmsele publikule.

Selleks, et kiirendada ÜRO säästva arengu eesmärgi nr 12 saavutamist, mis on üks 17 eesmärgist, mille eesmärk on luua säästvad tarbimis- ja tootmisviisid, teeb ASD koostööd ettevõtetega, mis on tihedalt seotud igapäevase eluga, edendades säästvamat tarneahelat. Jaemüüjad nagu CJ Olive Young Corporation, Hyundai Department Store, Korea Seven, tarbekaupade brändid, toidu- ja joogiettevõtted ning eri elustiiliettevõtted teevad ASDga koostööd, et luua jätkusuutlikum ärimudel, ökosüsteem ja tulevik.

"Üks projektidest, millega oleme tegelenud, oli Korea joogi- ja toidutööstuse ressursiringluse parimate tavade tutvustamine One Planet Networkile, mis rakendab ÜRO 10-aastast säästva tarbimise ja tootmise raamprogrammi. Me koostasime ja tutvustasime 20 toiduainetööstuse ettevõtte, sealhulgas CJ CheilJedangi ja Hyundai Green Foodi jõupingutusi taaskasutatavate ressursside kasutamiseks," märgib Kang.

Lisaks on ASDga koostööd teinud mitmed farmaatsia- ja biotehnoloogiaettevõtted, et vähendada plasti kasutamist ja seda ringmajanduse eesmärgil taaskasutada.

Säästva arengu eesmärkide rakendamine linnade arengustrateegiates

Kang rõhutab, et on väga oluline, et nii Tallinn kui ka teised linnad kogu maailmas lisaksid säästva arengu eesmärgid oma strateegiatesse. "Tallinna linn on juba tunnustatud jätkusuutlikkuse ja innovatsiooni eestvedaja tänu süsteemsele lähenemisele rohelise juhtimise suunal. Tallinn on linn, mis on digitehnoloogia ja keskkonnahoiu osas teerajaja, seega on tal suur potentsiaal suurendada kestlikkust valdkondades nagu süsiniku vähendamine, ressursiringlus ja eriti kliimakohanemine," kommenteerib Kang.

Kohanemine hetkeoludega, mis on tingitud globaalsest soojenemisest, on sama oluline kui kliimamuutuste vastu võitlemine ja nende kahjulike mõjude vähendamine. On hädavajalik, et linnad nagu Tallinn suudaksid ennustada ja pakkuda poliitilist abi, et muuta nende linn kliimamuutustele kohandatavaks piirkonnaks. SDG-de integreerimine linnaplaanidesse võimaldab linnadel püüelda üldise elukvaliteedi tõstmise poole. Lisaks võib see mängida olulist rolli panustamisel ülemaailmsesse pingutusse säästva arengu eesmärkide saavutamiseks aastaks 2030.

Kang jätkab: “ASD on olnud üle 10 aasta sillaks avaliku ja erasektori vahel, edendades ja viies ellu jätkusuutlikkust. Me püüame laiendada oma missiooni Euroopa Liidu siseselt, eriti Tallinnas, mis on käesoleval aastal Euroopa rohepealinn. Meil oleks rohkem kui hea meel uurida koostöövõimalusi Tallinna kui suure potentsiaaliga linnaga, sealhulgas osaleda ühistes jätkusuutlikkuse projektides, kus teevad koostööd avaliku ja erisektori eri tasandid, eriti sellistes valdkondades nagu bioloogiline mitmekesisus, jätkusuutlik juhtimine, kliimameetmed ja roheline innovatsioon.”

Ärimudelite kohandamine säästva arengu eesmärkidega

Selleks, et viia ärimudel vastavusse säästva arengu eesmärkidega, on väga oluline viia läbi põhjalik mõju hindamine, et teha kindlaks konkreetsed säästva arengu eesmärgid, mille saavutamisele ettevõtte tooted või teenused võivad kaasa aidata. "Kuna vastutustundlik ja eetiline äritegevus on tarbijate ja investorite jaoks üha olulisem, võib säästva arengu eesmärkidega vastavusse viimine olla konkurentsieelise allikas. Mõju hindamine võib aidata idufirmal välja selgitada jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutusega seotud unikaalsed müügipunktid, mis eristavad teda konkurentidest," selgitab Kang.

Mõju hindamisel on oluline võtta arvesse jätkusuutlikkust kogu tarneahelas. Lisaks sellele, kas ühe idufirma pakutavad teenused või tooted on ise jätkusuutlikud, on oluline, et ka ökosüsteem ja elutsükkel tervikuna aitaksid kaasa jätkusuutlikkusele.

Kui küsida, millistes sektorites ja tööstusharudes on järgmisel kümnendil kõige suurem potentsiaal säästva arengu eesmärkidega seotud uuenduste jaoks, tõstab Kang esile jätkusuutliku rahanduse: "Keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisega seotud tegurite nõuetekohane arvessevõtmine investeerimisotsuste tegemisel, teisisõnu jätkusuutlikkuse tõhustamine rahanduses, soodustab rohkem investeeringuid erasektori jätkusuutlikesse projektidesse ja tegevustesse ning viib pikas perspektiivis jätkusuutlikuma tarneahela ja lõppkokkuvõttes kestlikuma ühiskonna ülesehitamiseni. Kui jätkusuutlikkusele keskenduvatesse sektoritesse ja tööstusharudesse suunatakse rohkem kapitali, toob see kaasa nähtavaid muutusi ja kiirendab uuendusi.”

Selleks, et saavutada säästva arengu eesmärgid 2030. aastaks, on meil vaja, et kõik osapooled oleksid kaasatud. Rahanduses peitub võti nähtavate muutuste esilekutsumiseks ja uuenduste kiirendamiseks kõigis sektorites ja tööstusharudes.

Tutvu ASD initsiatiividega NEXPO-l

NEXPO rohetehnoloogia messil saab publik tutvuda mitmesuguste algatuste ja projektidega, mida ASD koos oma partnerettevõtetega eest veab. Ettevõte tutvustab laia valikut jätkusuutlikkuse praktikaid, mis pärinevad erinevatest sektoritest, alates igapäevaelu tarbekaupadest, nagu kosmeetika, elustiilitooted, rõivad ja toit, kuni biofarmatseutiliste toodete, veelahenduste, energia ja digitaaltehnoloogiateni.

Kang väljendab elevust eeloleva NEXPO nädala suhtes, öeldes, et ASD ootab põnevusega oma partnerettevõtete silmapaistvate kestlike praktikate tutvustamist ja SDG-de rakendamise tähtsuse propageerimist ärijuhtimises nii NEXPO külastajatele ja eksponentidele kui ka Euroopa turule laiemalt. "Lisaks otsime koostöövõimalusi ettevõtetega, kes püüavad oma ärimudelites rakendada jätkusuutlikke praktikaid. Me tervitame alati võimalusi julgustada, luua ja tugevdada ettevõtetevahelisi partnerlussuhteid jätkusuutlikkuse valdkonnas. Me usume, et partnerlussuhted mitme sidusrühma vahel, eriti erasektoris, on jätkusuutlikuma tuleviku loomisel väga olulised," lisab Kang.

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga