Conditions for receiving newsletters

ENG

 

  1. The request for news delivered by the Strategy Office/Tallinn City Office must be entered on the website with your e-mail address and confirmed by receiving direct mail/notifications.
  1. The newsletter is an e-mail sent to the subscriber once or twice a month, which contains news related to the Nexpo, Greentech Week events and connected events.
  1. The e-mail address is used for sending newsletters.
  1. When subscribing to newsletters, the subscriber gives the data processor a revocable request to use electronic contact and news transmission.
  1. You can cancel the subscribed newsletter at any time by using the end of the newsletter. If you unsubscribe from the newsletter, the e-mail address will be removed from the list and no more newsletters will be sent. The e-mail address will be immediately deleted from the list of news senders.
 

 

Uudiskirjade saamise tingimused

EST

  1. Strateegiabüroo/Tallinna Linnakantselei poolt edastatavate uudiste saamiseks tuleb tellijal sisestada veebilehel enda e-posti aadress ja nõustuda otseposti/teavituste saamisega.
  2. Uudiskiri on tellijale üks kuni kaks korda kuus saadetav e-kiri, mis sisaldab uudiseid seoses üritustega Nexpo ja Greentech Week ning seotud üritustega.
  3. E-posti aadressi kasutatakse üksnes uudiskirjade edastamiseks.
  4. Uudiskirjadega liitumisel annab tellija andmete töötlejale tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiste edastamise eesmärgil.
  5. Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus olevat linki kasutades. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust ja uudiseid enam ei saadeta. E-posti aadress kustutatakse viivitamatult uudiste saajate nimekirjast.

 

 

 

 

 

Contact us:  / +372 53 302 552