AirTram as a part of urban transportation: utopia or reality?

Kas õhutramm võiks olla üheks potentsiaalseks lahenduseks autostumisest tekkinud probleemidele? Šveitsi firma Bartholet insenerid arendama õhutrammi nö lauskmaa linnadesse ühe transpordiosana ja alternatiiviks kesklinna rööbastranspordile ühendamaks linnaosasid. Mart Kallas avab õhutrammi tagamaid.